KIF Padel Academy

KIF Padel Academy

KIF Padel Club arbejder målrettet på at styrke den sportslige udvikling i klubben, med en fokuseret og målrettet strategi, under følgende organisering:

Head Coach: Ansvarlig for den overordnede strategi, træningsprogram og udvikling.

Trænere: Trænere under ledelse af akademiets Head Coach.

Specialister: Tilknyttede specialister, der leverer specialiseret træning/coaching inden for specifikke områder som fysisk træning, sportspsykologi eller ernæring.

Administratorer: Hjælp til håndtering af administrative opgaver, herunder planlægning af træningssessioner, registrering af spillere, kommunikation mv.

Spydspidsforening – Fremtidens Idræt for Børn og Unge under DIF

Med støtte fra A.P. Møller Fonden og DIF er KIF Padel Club blevet udvalgt som spydspidsforening.

Samarbejde indeholder en ansættelse af en børne- og ungeansvarlig, der vil styrke samarbejdet med lokale skoler, SFO´er og områdets efterskoler og være med til at fremme frivilligheden i foreningen samt igangsætte en række nye initiativer, der vil understøtte vores ungdomsmiljø, styrke trivslen og væksten af ungdomsmedlemmer.

Kontakt Simon på sisa@fibu.dif.dk for at høre yderligere.

KoldingTalent

KIF Padel Club tilbyder i samarbejde med Kolding Talent padelspillere på ungdomsuddannelse i Kolding, der søger at udmærke sig på det højeste konkurrenceniveau, en mulighed for at fokusere på at udvikle færdigheder, taktik og mentale aspekter for at hjælpe dem med at nå deres fulde potentiale. Kolding Talent samarbejder med IBC Kolding, Munkensdam Gymnasium, Hansenberg Tekniske Gymnasium og Erhvervsuddannelser samt Kolding Gymnasium.

Samarbejdet med Kolding Talent muliggør en komplet akademiløsning med botilbud, adgang til ungdomsuddannelser, der er med til at prioritere et elitært miljø og fleksibilitet til træning, samt adgang til fysiske træningssessioner, life skills, kostvejledning og mental rådgivning mv.

Kontakt os på info@kif-padel.dk for at høre om yderligere om KoldingTalent.

UngKolding

Unge, bosatte i Kolding Kommune, kan fra de starter i 7. klasse til og med det år de fylder 18 benytte tilbud fra UngKolding,

Spil padel igennem UngKolding og få en introduktion til verdens hurtigste voksende sport.

Du lærer alt det grundlæggende i spillet og vi sikrer selvfølgelig, vi har det sjovt med forskellige spil og padeløvelser.

Opstart: 1. oktober 2024, 18:00-19:30 – Forløb: 10 tirsdage til og med 3/12 2024.

Tilmelding her

Campus Sport Kolding

Campus Sport Kolding er en studenterdrevet foreningen med fokus på at skabe gode rammer og fælleskaber, som gør det attraktivt for studerende at bosætte sig i Kolding, men også at fastholde de, der allerede er bosat i byen.

KIF Padel Club tilbyder i den forbindelse studerende på UC Syd, Designskolen. IBA og SDU, som er medlem af Campus Sport Kolding muligheden for at kombinere padel med et unikt fællesskab.

Tilmelding her

Skole Padel

KIF Padel Club tilbyder løbende forløb med padeltræning og padelaktiviteter til folkeskoler, efterskoler, friskoler og videregående uddannelsesinstitutioner.

Forløbene er designet til at kunne integreres i idrætsundervisningen eller specifikke idrætslinjer og tilbyder en unik mulighed for at kombinere padeltræning, uddannelse og fællesskab.

Kontakt os på info@kif-padel.dk – så vil vi udarbejde og planlægge et forløb eller en aktivitet, der passer til jeres ønsker og behov.